Szkoła Letnia foto relacja

W dniach 30 sierpnia - 4 września 2015 w Instytucie Socjologii UJ odbyła się międzynarodowa szkoła letnia zatytułowana Gender Eqaulity and Quality of Life. Policy-making in times of new gender regimes. 

Instytut Socjologii w ramach szkoły gościł światowej sławy badaczy i badaczki z zagranicy, zarówno Europy, Stanów Zjednoczonych jak i Kanady. Panelom eksperckim towarzyszyły sesje tematyczne, w trakcie których uczestnicy/czki – studenci/tki oraz młodzi doktorzy - mieli okazję zaprezentować swoje badania w dziedzinie równości płci i jakości życia oraz przedyskutować kwestie związane z tą tematyką z pozostałymi uczestnikami/czkami. Każdego dnia odbyły się również warsztaty, podczas których uczestnicy/czki pracowali/ły nad narzędziami mającymi służyć lepszej implementacji równości płci w Europie i na świecie oraz rekomendacjami dla polityki.