Seminarium GEQ 6-7 październik 2014

Seminarium było przede wszystkim poświęcone pracy nad kwestionariuszem ankiety przygotowywanym w ramach projektu. Dyskutowane były kwestie ram teoretycznych dla kwestionariusza oraz poszczególnych tematów, które będą przedmiotem badania, w tym różne wymiary równości płci (rodzina, praca, życie publiczne) oraz ich związek z jakością życia.

Data opublikowania: 08.10.2014
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa