Badaczki GEQ na konferencji NORA

Konferencja  NORA - Voices in Nordic Gender Research w Roskilde była pierwszą tego typu konferencją, na której badacze i badaczki z krajów skandynawskich oraz zajmujących się problamtyką tego regionu mieli okazję dyskutować kwestie związane z badaniem płci społeczno-kulturowej. 

Dr Marta Warat i dr Trine Rogg Korsvik zaprezentowały wyniki analizy polityk dotyczących równości płci w Polsce i Norwegii. Ich wspólny referat zatytułowany "Gender equality policies in Norway and Poland: Building better societies, exported good or imposed regulation?" został wygłoszony w ramach panelu Departures & arrivals. Global voices entangling the Nordic.

Treść prezentacji można znaleźć tutaj.

Więcej o konferencji można przeczytać na stronie internetowej

Data opublikowania: 05.12.2014
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa