Sesja GEQ na konferencji "Quality of Life: a Challenge for Social Policy" w Bukareszcie

Konferencja w Bukareszcie poświęcona jest 25-leciu badań nad jakością życia. Tematem, który będzie ogniskował dyskuje podczas paneli konferencyjnych będą wyzwania, jakie stawia uwzględnienie kwestii jakości życia w projektowaniu polityk publicznych.

Do 21 stycznia 2015 można zgłaszać propozycje swoich referatów do sesji "Gender Equality and Quality of Life", jak również do innych sesji.

Szczgółowy opis sesji można znaleźć tutaj.

Data opublikowania: 15.12.2014
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa