Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Published Date: 19.11.2018
Published by: Anna Ratecka

Two papers with qualitative research outcomes were published

In the published papers the authors analyse selected themes from the FGI, focusing on the intimate and family relations. 


Slany K., Krzaklewska E. and Warat M. 2015. Wzory życia rodzinnego w kontekście równości płci - między tradycją a partnerstwem. W: Iwona Przybył, Aldona Żyrek (red). Role Rodzinne. Między przystosowaniem a kreacją. Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM. Poznań.

The aim of this article is to illustrate the dynamic process of retraditionalisation and egalitarization of family practices, which leads to creation of new paters of family/partnership relations. We apply the perspective of doing and displaying family (afer Finch), which allows to look into the internal family processes, which are tied with gender equality, as well as acceptance, negotiation or refusal of social and cultural expectations linked to gender. The paterns are located on the scale from “traditional gender contract” to “new egalitarian gender contract.” The results are based on the qualitative material obtained through 10 focus group interviews realized within the project “Gender Equality and Qality of life. How gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and norway.” The paterns describe practices as well as projects and aspirations concerning the family roles. They allow to see some similarities and dissimilarities between men and women, between generations, and those who live in small towns and rural area in contrast to those from big towns. The presented mosaic of family paterns demonstrates the dynamics of egalitarisation process and well as its consequences, as well as the relation between the gender equality and quality of life of family members.

 

 

Slany K., Krzaklewska E. and Warat M. 2016. Gender equality in achievement of harmony between family and work life and better quality of life. In: Renata Tomaszewska-Lipiec (ed). Work-personal life : between harmony and disintegration. Kraków: Impuls. 

Our study shows that gender equality is a signi fi cant factor allowing harmony between family and work life. We propose a theoretical model emerging from our empirical data which takes into account both structural and cultural determinants impacting individual experience of combining family and work, and their effects on the quality of life. As analysis shows, structural and cultural factors hinder achievement of gender equality in Poland, showing negative effects for women and men. This is when the “gender inequality-based con fl icts” occur most often, indicating disharmony between work and family life. Our model stems from the qualitative material gathered in ten focus group interviews.

 

The aim of this article is to illustrate the dynamic process of retraditionalisation and egalitarization of family practices, which leads to creation of new paters of family/partnership relations. We apply the perspective of doing and displaying family (afer Finch), which allows to look into the internal family processes, which are tied with gender equality, as well as acceptance, negotiation or refusal of social and cultural expectations linked to gender. The paterns are located on the scale from “traditional gender contract” to “new egalitarian gender contract.” The results are based on the qualitative material obtained through 10 focus group interviews realized within the project “Gender Equality and Qality of life. How gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and norway.” The paterns describe practices as well as projects and aspirations concerning the family roles. They allow to see some similarities and dissimilarities between men and women, between generations, and those who live in small towns and rural area in contrast to those from big towns. The presented mosaic of family paterns demonstrates the dynamics of egalitarisation process and well as its consequences, as well as the relation between the gender equality and quality of life of family members.
Published Date: 28.09.2016
Published by: Anna Ratecka