Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Published Date: 19.11.2018
Published by: Anna Ratecka

Oystein Holter's prezentation at the Nordic MenEngage conference

On February 16th a conference NordicMenEngage took place. The main goal of the conference was to share and spread knowledge on how to work practically with boys and men to stop violence against girls, women, and others. The aim is also to exchange and develop knowledge on other practical issues in working with boys and men. 

Oystein Holter hold a panel presentation titled: "Making the Invisible Visible: Transforming Social Norms among Boys&Men for Gender Justice and Practice".

More information at the conference's website.

Published Date: 21.02.2017
Published by: Anna Ratecka