Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Published Date: 19.11.2018
Published by: Anna Ratecka

European Gender Equality and Quality of Life Questionnaire Blueprint and Guide

The Blueprint Questionnaire is a detailed proposal for a common European survey on gender equality. It can also be used as a national or regional survey. The research model is flexible and allows for national adaptation and development. The guide to the questionnaire specifies the technical and theoretical basis of the analytical model for studying gender equality and design of the questionnaire based on this model. 

The questionnaire has been developed in response to the need for more in-depth knowledge of gender equality, compared to gender indexes and other tools available and used so far for mapping the situation of men and women. Instead of a limited set of variables mostly concerned with the public sphere, it has an extended set of variables covering most parts of life, including childhood and adolescence, work, households and families, parent and child care, civic activity, experiences and attitudes of gender equality, violence, health and quality of life. It is designed for the specific purpose of mapping gender (in)equality as an individual life-course experience in diverse areas of life and analysing the influence of gender equality on quality of life. 

The Blueprint Questionnaire, as well as the 2015 Poland version, was made by the GEQ consortium. The Poland 2015 questionnaire was prepared on the basis of the Norwegian study “Gender Equality and Quality of Life: A Norwegian Perspective”, conducted in 2007. The Blueprint Questionnaire was prepared taking into account the results from the Poland 2015 survey, as well as the Norway 2007 results, and other research (e.g. IMAGES 2013). It is an elaborated and reflected version of the questionnaire used in Poland, created in order to be used in other countries. 

For more information see Blueprint Guide by Oystein Holter and Ewa Krzaklewska below.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland License.

 

Blueprint Questionnaire

Blueprint Guide