Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Published Date: 19.11.2018
Published by: Anna Ratecka

Meeting with Plenipotentiary for Equal Treatment - prof. Małgorzata Fuszara

At the begginig of Deceeber 2014 Jagiellonian University organized meetings with students and scholars. GEQ research team, inluding prof. Krystyna Slany, dr hab. Beata Kowalska, dr Marta Warat, Ewa Krzaklewska, Aleksandra Migalska i Anna Ratecka took part in both of them. Detailed information about the meetings could be found here. 

 

fot. Aleksandra Piłat

 

 

 

 

Published Date: 10.12.2014
Published by: Anna Ratecka