Prezentacja wyników projektu GEQ na konferencji w "Women and men facing everyday challanges. Work and life demands in the context of gender" w Łodzi

W dniach 19-21 maja 2016 w Łodzi odbyła się konferencja "Women and men facing everyday challanges. Work and life demands in the context of gender". Podczas tej konferencji Marta Warat przedstawiła referat przedstawiający wyniki projektu GEQ z zakresu równości płci na rynku pracy i jakości życia.

Więcej szczegółów dotyczących konferencji można znaleźć a stronach internetowych organizatorów.

Data opublikowania: 14.06.2016
Osoba publikująca: Anna Ratecka