25-lecie NEWW

Podzczas wydarzenia odbyły się warsztaty biograficzno-herstoryczne "Feministyczna rzeka-zmian", prezentacja inicjatyw feministycznych (w tym projektu GEQ) oraz wykład Ann Snitow "Who is afraid of gender? Who is afraid of women".

Podczas warsztatów zebrane zostały rekomendacje dla wdrażania polityk publicznych z zakresu równości płci.

 

Z opsiu wydarzenia:

U progu transformacji w Dubrowniku spotkały się feministki z naszej części Europy z aktywistkami ze Stanów Zjednoczonych, by wspólnie działać na rzecz praw kobiet i demokracji. Tak, ćwierć wieku temu powstał Network of East-West Women (NEWW). W tym samym czasie powstały także kluczowe dla zmagań o prawa kobiet polskie organizacje: eFKA, TIK czy Federacja. Spotkajmy się, by to uczcić. 

Niech to będzie także okazja do rozmowy o polskim i naszym krakowskim feminizmie, o naszych historiach, sukcesach i porażkach, strategiach i wyzwaniach na przyszłość. O nas samych!

 

Wydarzenie organizowane jest we współpracy osób z różnych „inicjatyw", m.in.:

Network of East-West Women, NEWW
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ośrodka badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Fundacji Kobiecej eFKa
Towarzystwa Interwencji Kryzysowej
Fundacji Autonomia
grupy nieformalnej Ulica Siostrzana
Fundacji Przestrzeń Kobiet

 

Zdjęcia z wykładu prof. Ann Snitow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 14.06.2016
Osoba publikująca: Anna Ratecka