Prezentacja Ewy Krzaklewskiej podczas międzynarodowego szkolenia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Ewa Krzaklewska, badaczka projektu, 4 lipca wygłosiła wykład „Gender equality in Poland" (Równość kobiet i mężczyzn w Polsce) podczas międzynarodowego szkolenia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Trening był zorganizowany w ramach projektu  genderSTE project (http://www.genderste.eu/index.php) - finansowanego przez COST. Tytuł warszatu brzmiał:

"Gender in research and application in projects: special focus on intersectionality (age, race, etc.)". 

Data opublikowania: 07.07.2016
Osoba publikująca: Anna Ratecka