Prezentacje wyników projektu podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjogicznego

Wydarzenie specjalne "Równość płci wartością narodową Polaków?" odbyło się w dniu 16 września, w godz. 14:00-15:00 w sali C107. Podczas wydarzenia pzedstawione zostały najważniejsze wyniki projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewelina Ciaputa wygłosiła podczas sesji "Uwikłani w płeć - od wytwarzania i reprodukowania męskości po formy przekraczania płci" referet "Męskość troski - zmiana pokoleniowa i wpływ rodziny pochodzenia". Prezentacja do pobrania tutaj.

 

Data opublikowania: 13.09.2016
Osoba publikująca: Anna Ratecka