Seminar with Przestrzeń Kobiet Foundation

W Fundacji Przestrzeń Kobiet realizowany jest obecnie projekt "Spoza centrum widać więcej – przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej", którego celem jest "partycypacyjne wypracowanie rozwiązań, które poprawią sytuację lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających poza dużymi miastami" W ramach owego projektu zaplanowano 6 spotkań fokusowych z 3 grupami: a) lesbijek i kobiet biseksualnych kobiet zamieszkujących małe miejscowości; b) działaczek organizacji feministycznych i LGBT; c) działaczek lokalnych i animatorek społeczności lokalnych z całej Polski. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie Fundacji.

W ramach wspólnego spotkania przedysktowano metodologię badań jakościowych skupiając się przede wszystkim na zogniskowanych wywiadach grupowych - sposobu konstruowania scenariuszy, prowadzenia fokusów czy różnorakich metod stosowanych, aby zbudować relację zaufania między badaczkami a uczestniczkami i uczestnikami badań. 

Planowane są kolejne wspólne spotkania.

Data opublikowania: 02.07.2014
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa