Anna Ratecka

Zainteresowania Naukowe

Absolwentka socjologii UJ. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat praw pracowników/czek seksualnych w Polsce pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Slany.

 

 

Publikacje

Krzaklewska Ewa, Ratecka Anna, Handel Kobietami w Polsce. W: Slany Krystyna (red.), Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008


Ratecka Anna, "Global woman" - recenzja. W: Slany Krystyna (red), Migracje kobiet, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008


Dziuban A., Ratecka A., Brzyski P., Foryś Z., Gomółka E., Ogonowska D. Poziom wiedzy na temat ‘pigułki gwałtu' wśród studentów, „Przegląd Lekarski" (w druku).