Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Zapraszamy na seminarium projektu GEQ w Oslo

W dniu 23 września na Uniwersytecie w Oslo odbędzie się otwarte seminarium projektu GEQ. W ramach seminarium badacze i badaczki GEQ zaprezentują wyniki badań sondażowych oraz badań jakościowych (analiza mediów, badania fokusowe).

Więcej informacji o wydarzeniu można zleźć tutaj: http://www.stk.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2015/geq.html

Data opublikowania: 13.09.2015
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa