Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Konferencja "Gender equality: policy | research | society"

Konferencja ma na celu prezentację dofinansowanych projektów badawczych, ale także dyskusję na tematy w nich podejmowane.

W programie konferencji znajdą się między innymi:

  • dyskusje nad aktualnymi badaniami oraz rolą problematyki równości płci w narodowych politykach i strategiach, w Polsce i Norwegii;
  • prezentacja projektów dofinansowanych w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, związanych z badaniami nad równością płci oraz równowagą między życiem zawodowym a prywatnym;
  • prezentacja projektów i inicjatyw na rzecz równości płci oraz badań równościowych w Polsce i Norwegii. 

Więcej szczegółów na stronie konferencji: www.genderconference.eu

Materiały z konfrencji można znaleźc pod tym linkiem.

 

Data opublikowania: 08.10.2014
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa