Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

dr Trine Korsvik na konferencji w Szwecji

Dr Trine Korsvik - badaczka z Uniwersytetu w Oslo - partnera w projekcie GEQ, w dniach 19-21 sierpnia uczestniczyła w konferencji zatytułowanej XI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet. W ramach konferencji wygłosiła referat "Social movements and the development of gender equality policies since the early 1980s – comparing Norway and Poland".

Więcej informacji o konferencji można znaleźć tutaj: http://skogh.nu/

Data opublikowania: 13.09.2015
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa