Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Ewa Krzaklewska na konferencji ESA 2015

Ewa Krzaklewska, badaczka w projekcie GEQ, zaprezentowała wyniki badań fokusowych podczas tegorocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego w Pradze. Prezentacja przygotowana przez Ewę Krzaklewską, Martę Warat i Aleksandrę Migalską została przedstawiona w ramach sesji RN33 "Gender Relations in Public and Private Spheres". 

Data opublikowania: 13.09.2015
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa