Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Szkoła Letnia foto relacja

W dniach 30 sierpnia - 4 września 2015 w Instytucie Socjologii UJ odbyła się międzynarodowa szkoła letnia zatytułowana Gender Eqaulity and Quality of Life. Policy-making in times of new gender regimes. 

Instytut Socjologii w ramach szkoły gościł światowej sławy badaczy i badaczki z zagranicy, zarówno Europy, Stanów Zjednoczonych jak i Kanady. Panelom eksperckim towarzyszyły sesje tematyczne, w trakcie których uczestnicy/czki – studenci/tki oraz młodzi doktorzy - mieli okazję zaprezentować swoje badania w dziedzinie równości płci i jakości życia oraz przedyskutować kwestie związane z tą tematyką z pozostałymi uczestnikami/czkami. Każdego dnia odbyły się również warsztaty, podczas których uczestnicy/czki pracowali/ły nad narzędziami mającymi służyć lepszej implementacji równości płci w Europie i na świecie oraz rekomendacjami dla polityki.