Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Ewa Krzaklewska w Radio Kraków

25 listopada badaczka w projekcie GEQ - Ewa Krzaklewska wraz z Agatą Teutch gościła w Radio Kraków. Rozmowa redaktorki Anny Piekarczyk z jej gośćmi dotyczyła zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć. Cała rozmowa do odsłuchania znajduje się tutaj

Data opublikowania: 02.12.2015
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa