Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Prezentacja wyników projektu GEQ

Konferencja kończąca projekt GEQ miała miejsce w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2016 w sali Fundacji Batorego. Obrady zostały otwarte przez Ambasadora Norwegii Karsten'a Klepsvik oraz europosłankę Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz. Uczestniczyło w niej ponad 80 osób reprezentujących m.in. uniwersytety i jednostki badawcze, instytucje państwowe i organizacje pozarządowe. 

Po oficjalnym otwarciu, Ewa Krzaklewska zaprezentowała wypracowany przez zespół badawczy, pod kierownictwem prof. Krystyny Slany, model przedstawiający relacje między równością płci w związkach i rodzinach a jakością życia. Następnie omówione zostały wyniki dotyczące poszczególnych obszarów objętych badaniem ankietowym: życia rodzinnego (Anna Ratecka), przemocy (dr Barbara Woźniak), pracy i aktywności zawodowej (dr Marta Warat i dr Trine Korsvik) oraz zdrowia (prof. Beata Tobiasz-Adamczyk).

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny prowadzony przez dr hab. Beatę Kowalską, podczas którego wyniki projektu dyskutowali: prof. Oystein Holter, dr Elżebieta Korolczyk, dr Agnieszka Rymsza i Giovanna Lauro.

Szczegółowe wyniki badań można znaleźć w raporcie z badań, do ściągnięcia tutaj.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 25.04.2016
Osoba publikująca: Anna Ratecka