Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Prezentacja wyników projektu GEQ na konferencji w "Women and men facing everyday challanges. Work and life demands in the context of gender" w Łodzi

W dniach 19-21 maja 2016 w Łodzi odbyła się konferencja "Women and men facing everyday challanges. Work and life demands in the context of gender". Podczas tej konferencji Marta Warat przedstawiła referat przedstawiający wyniki projektu GEQ z zakresu równości płci na rynku pracy i jakości życia.

Więcej szczegółów dotyczących konferencji można znaleźć a stronach internetowych organizatorów.

Data opublikowania: 14.06.2016
Osoba publikująca: Anna Ratecka