Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Prezentacja Ewy Krzaklewskiej podczas międzynarodowego szkolenia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Ewa Krzaklewska, badaczka projektu, 4 lipca wygłosiła wykład „Gender equality in Poland" (Równość kobiet i mężczyzn w Polsce) podczas międzynarodowego szkolenia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Trening był zorganizowany w ramach projektu  genderSTE project (http://www.genderste.eu/index.php) - finansowanego przez COST. Tytuł warszatu brzmiał:

"Gender in research and application in projects: special focus on intersectionality (age, race, etc.)". 

Data opublikowania: 07.07.2016
Osoba publikująca: Anna Ratecka