Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Konkurs na stanowiska asystentów

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur z doświadczeniem w zakresie badania równości płci na natępujące stanowiska:

  • asystent naukowy z tytułem doktora (Post-Doc), 27 miesięcy, pełny etat
  • asystent bez tytułu doktora (PhD candidate), na 24 miesiące, pełny etat


Szczegóły dot. stanowisk znajdują się na stronie www.bip.uj.edu.pl

Data opublikowania: 04.12.2013
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa