Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Strona projektu GEQ na Uniwersytecie w Oslo

Norweski partner w projekcie - Centre for Gender Research (STK) uruchomiło stronę informacyjną o projekcie GEQ. Można na niej znaleźć podstawowe informacje o projekcie oraz badaczkach i badaczach z University of Oslo, którzy są zaangażowani w jego realizację.

Zamieszczono tam również relację oraz zdjęcia z seminarium projektu, które odbyło się w dniach 5 i 6 grudnia 2013.

Stronę można znaleźć tutaj.

Data opublikowania: 02.01.2014
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa