Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Konkurs na stanowiska asystentów rozstrzygnięty

W dniu 19 grudnia 2014 Rada Wydziau Filozificznego UJ zatwierdziła kandydatury Aleksandry Migalskiej i dr Marty Warat na stanowiska asystentów naukowych w projekcie GEQ.

Z dniem 1 stycznia 2014 mgr Aleksandra Migalska i dr Marta Warat dołączą do zespołu projektowego w charakterze - odpowiednio - PhD Candidate oraz Post-Doc Researcher.

Prace badaczek będzie koordynować dr hab. Beata Kowalska.

 

Data opublikowania: 23.01.2014
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa