Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Konferencja "Kobiety i mężczyźni w postrodzinnym świecie" na Uniwersytecie Łódzkim

W dniu 9 kwietnia w Łodzi odbyła się konferencja badaczy/ek relacji rodzinnych i intymnych pt. "Kobiety i mężczyźni w postrodzinnym świecie". Konferencja ta była okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnieć w dziedzinie socjologii rodziny. Wśród uczestników byli m. in. Tomasz Szlędak, Małgorzata Sikorska, Anna Kwak, Joanna Mizielińska. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konferencji tutaj.

Podczas konferencji został zaprezentowany referat Anny Rateckiej i Ewy Krzaklewskiej pod tytułem "Władza w rodzinie a równość płci – refleksja teoretyczno-metodologiczna", dotyczący metodologicznych aspektów badania władzy w związkach intymnych. Referat ten jest częścią raportu State of Art przygotowywanego w ramach WP1.

Prezentacja do ściągnięcia tutaj.

Data opublikowania: 22.04.2014
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa