Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Kongres International Sociological Association w Yokohamie

Podczas kongresu ISA w Yokohamie, 13-19 lipca 2014, prof Krystyna Slany, Ewa Krzaklewska oraz Anna Ratecka będą współprowadzić sesję "Theoretical and Methodological Challenges in the Study of Different Dimensions and Aspects of Inequality".  Sesja jest zorganizowana w ramach Sieci Badawczej "Logika i metodologia w socjologii". Sesja odbędzie się 18 lipca o godz 10:30.

W ramach sesji zaplanowanych jest 7 referatów dotyczących metodologii badań nierówności społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy intersekcjonalnej. Jedną z prezentujących jest dr Marta Warat, której wystąpienie pod tytułem "Gender Equality Policy Revisited. The Case of Poland and Norway" będzie dotyczyć polityk równości płci w Polsce i Norwegii.

Więcej informacji na temat tej sesji mogą Państwo znaleźć na stronie ISA tutaj.

Data opublikowania: 28.04.2014
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa