Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Seminar with Przestrzeń Kobiet Foundation

W Fundacji Przestrzeń Kobiet realizowany jest obecnie projekt "Spoza centrum widać więcej – przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej", którego celem jest "partycypacyjne wypracowanie rozwiązań, które poprawią sytuację lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających poza dużymi miastami" W ramach owego projektu zaplanowano 6 spotkań fokusowych z 3 grupami: a) lesbijek i kobiet biseksualnych kobiet zamieszkujących małe miejscowości; b) działaczek organizacji feministycznych i LGBT; c) działaczek lokalnych i animatorek społeczności lokalnych z całej Polski. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie Fundacji.

W ramach wspólnego spotkania przedysktowano metodologię badań jakościowych skupiając się przede wszystkim na zogniskowanych wywiadach grupowych - sposobu konstruowania scenariuszy, prowadzenia fokusów czy różnorakich metod stosowanych, aby zbudować relację zaufania między badaczkami a uczestniczkami i uczestnikami badań. 

Planowane są kolejne wspólne spotkania.

Data opublikowania: 02.07.2014
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa