Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Badaczki GEQ na kongresie International Sociological Association w Yokohamie

Konsgres ISA to największa socjologiczna konferencja na świecie. Gromadzi naukowców  z całego świata i pozwala na wymianę poglądów i śledzenie najnowszych trendów w światowej socjologii. Badaczki projektu GEQ - Krystyna Slany, Marta Warat, Ewa Krzaklewska i Anna Ratecka wzięły aktywny udział w kongresie, poprzez organizację sesji "Theoretical and Methodological Challenges in the Study of Different Dimensions and Aspects of Inequality" w ramach Research Committee "Logic and Methodology in Sociology". Ponadto Marta Warat wygłosiła referat "Gender Equality Policy Revisted. The case of Poland and Norway".

 

 

Data opublikowania: 22.09.2014
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa