Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Seminarium GEQ 6-7 październik 2014

Seminarium było przede wszystkim poświęcone pracy nad kwestionariuszem ankiety przygotowywanym w ramach projektu. Dyskutowane były kwestie ram teoretycznych dla kwestionariusza oraz poszczególnych tematów, które będą przedmiotem badania, w tym różne wymiary równości płci (rodzina, praca, życie publiczne) oraz ich związek z jakością życia.

Data opublikowania: 08.10.2014
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa