Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Badaczki GEQ na konferencji NORA

Konferencja  NORA - Voices in Nordic Gender Research w Roskilde była pierwszą tego typu konferencją, na której badacze i badaczki z krajów skandynawskich oraz zajmujących się problamtyką tego regionu mieli okazję dyskutować kwestie związane z badaniem płci społeczno-kulturowej. 

Dr Marta Warat i dr Trine Rogg Korsvik zaprezentowały wyniki analizy polityk dotyczących równości płci w Polsce i Norwegii. Ich wspólny referat zatytułowany "Gender equality policies in Norway and Poland: Building better societies, exported good or imposed regulation?" został wygłoszony w ramach panelu Departures & arrivals. Global voices entangling the Nordic.

Treść prezentacji można znaleźć tutaj.

Więcej o konferencji można przeczytać na stronie internetowej

Data opublikowania: 05.12.2014
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa