Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Spotkanie z Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania - prof. Małgorzatą Fuszarą

Na UJ odbyły się spotkania ze studentami oraz z kadrą naukową. Zespół badawczy projektu GEQ, w tym prof. Krystyna Slany, dr hab. Beata Kowalska, dr Marta Warat, Ewa Krzaklewska, Aleksnadra Migalska i Anna Ratecka brały udział w obu tych spotkaniach. Dokłądną relację z nich można znaleźć na stronach UJ.

 

fot. Aleksandra Piłat

 

 

 

 

Data opublikowania: 10.12.2014
Osoba publikująca: Anna Ratecka