Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Sesja GEQ na konferencji "Quality of Life: a Challenge for Social Policy" w Bukareszcie

Konferencja w Bukareszcie poświęcona jest 25-leciu badań nad jakością życia. Tematem, który będzie ogniskował dyskuje podczas paneli konferencyjnych będą wyzwania, jakie stawia uwzględnienie kwestii jakości życia w projektowaniu polityk publicznych.

Do 21 stycznia 2015 można zgłaszać propozycje swoich referatów do sesji "Gender Equality and Quality of Life", jak również do innych sesji.

Szczgółowy opis sesji można znaleźć tutaj.

Data opublikowania: 15.12.2014
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa