Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Badaczki GEQ na konferencji "Kobieta w kulturze" (Gdańsk)

Prof. Krystyna Slany, dr Marta Warat, Ewa Krzaklewska oraz norweska badaczka dr Trine Korsvik wezmą udział w konferencji organizowanej przez Uniwersytet Gdański (6-7 marca 2015). 

Podczas pierwszego dnia konferencji Ewa Krzaklewska zaprezentuje referat zatytułowany Exploring the potential of Focus Group Interviews in studying gender equality - feminist approach as a step ahead, natomiast dr Trine Korsvik wystąpi z prezentacją zatytułowaną Social movements and the development of gender equality – the case of Norway and Poland (obu badaczek będzie można posłuchać w ramach sesji Polish migrants. Part 1).

Tego samego dnia, dr Marta Warat i Ewa Krzaklewska zaprezentują efekt wspólnej pracy w postaci wystąpienia noszącego tytuł Does gender equality work for a better life? w ramach sesji Social change & migration.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć tutaj.

 

 

Data opublikowania: 05.03.2015
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa