Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Summer School: Gender Equality and Quality of Life. Policy-making in times of new gender regimes. Call for applications

GEQ project organizes Summer School: Gender Equality and Quality of Life. Policy-making in times of new gender regimes which takes place from 30 August to 4 September 2015. 

The summer school focuses on exploring the relations between gender equality and quality of life. Studies of gender equality impact on quality of life are not conclusive – we cannot assume linear and unidirectional relation between gender equality and quality of life. This relation is shaped by cultural and institutional context in each country and the individual strategies adopted by the citizens. During this summer school we will try to explore the relation between as well as develop a policy recommendation and policy toolkits for policy-makers, both in Poland and Norway. 

The summer school consists of lectures, roundtables and workshops, which will introduce intersectional perspective on gender equality and quality of life. It will provide current research and debates as a basis for challenging discussion related to the following topics:

  • Gender regimes and economic constraints of neoliberalism
  • Gendered Violence
  • Men and gender equality
  • Women's movement and activism
  • Inequalities, intersectionality and quality of life.

More information about the school and application could be found here.

Data opublikowania: 07.03.2015
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa