Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Seminarium projektu GEQ w Oslo (17-19 czerwca 2015)

Zespół projektu GEQ w dniach 17-19 czerwca 2015 spotkał się w Oslo, aby omówić nadchodzące zadania w projekcie oraz zaprezentować wstepne wyniki badań z wywiadów fokusowych. 

W seminarium wzięli udział: prof. Oystein Holter, dr Trine Korsvik, mgr Ewelina Ciaputa, mgr Ewa Krzaklewska, mgr Aleksandra Migalska, dr Marta Warat, dr Barbara Woźniak oraz dr Piotr Brzyski. W pierwszym dniu seminarium przedyskutowane najważniejsze wyniki z analizy danych jakościowych (wywiadów fokusowych oraz analizy mediów) oraz omówiono nadchodzące wydarzenia związane z realizacją projektu. Drugiego dnia skupiono się na debacie dot. projektu pracy doktorskiej mgr Aleksandry Migalskiej oraz ustalano podział pracy i plan analizy wyników badań sondażowych.

Data opublikowania: 22.06.2015
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa