Anna Ratecka

Anna Ratecka

Anna Ratecka graduated from the Sociology Department at the Jagiellonian University. Presently she works on a doctoral thesis concerning the rights of sex workers in Poland.

Contact: anna.ratecka@uj.edu.pl

Krzaklewska Ewa, Ratecka Anna, Handel Kobietami w Polsce. W: Slany Krystyna (red.), Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008


Ratecka Anna, "Global woman" - recenzja. W: Slany Krystyna (red), Migracje kobiet, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008


Dziuban A., Ratecka A., Brzyski P., Foryś Z., Gomółka E., Ogonowska D. Poziom wiedzy na temat ‘pigułki gwałtu' wśród studentów, „Przegląd Lekarski" (w druku).