Seminarium projektu GEQ w Oslo (17-19 czerwca 2015)

Zespół projektu GEQ w dniach 17-19 czerwca 2015 spotkał się w Oslo, aby omówić nadchodzące zadania w projekcie oraz zaprezentować wstepne wyniki badań z wywiadów fokusowych. 

W seminarium wzięli udział: prof. Oystein Holter, dr Trine Korsvik, mgr Ewelina Ciaputa, mgr Ewa Krzaklewska, mgr Aleksandra Migalska, dr Marta Warat, dr Barbara Woźniak oraz dr Piotr Brzyski. W pierwszym dniu seminarium przedyskutowane najważniejsze wyniki z analizy danych jakościowych (wywiadów fokusowych oraz analizy mediów) oraz omówiono nadchodzące wydarzenia związane z realizacją projektu. Drugiego dnia skupiono się na debacie dot. projektu pracy doktorskiej mgr Aleksandry Migalskiej oraz ustalano podział pracy i plan analizy wyników badań sondażowych.

Data opublikowania: 22.06.2015
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa