Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Seminarium w Centre For Gender Reasearch (STK), Oslo

W dniach 5-6 grudnia 2013 zespoły zaangażowane w projekt GEQ po stronie polskiej i norweskiej spotkały się, aby przedyskutować najważniejsze kwestie związane z planowanymi badaniami dot. równości płci i jakości życia, jak też z koordynacją zadań w projekcie. Spotkaniu towarzyszło otwarte seminarium dla osób pracujących w STK, poświęcone kwestiom równości płci w Polsce.

 

 

Data opublikowania: 09.12.2013
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa