Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Ruszyły badania sondażowe

Badanie pt. „Równość płci a jakość życia – rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i Norwegii", które prowadzone jest przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet w Oslo (Norwegia) pozwoli na poznanie życia kobiet i mężczyzn w Polsce, ich doświadczeń związanych z dzieciństwem, pracą zawodową i życiem rodzinnym, a także opinii na temat polityki państwa dotyczącej różnych sfer życia oraz równości płci kobiet i mężczyzn. Umożliwią one ponadto wskazanie uwarunkowań, które sprzyjają podniesieniu jakości życia. 

W ramach całego przedsięwzięcia przebadanych zostanie 1500 osób w wieku powyżej 18 roku życia. Projekt realizowany jest na terenie całego kraju. Badane adresy dobierane są losowo ze stworzonego przez Główny Urząd Statystyczny spisu mieszkań. Jeśli znalazł/a się Pan/i w grupie osób wylosowanych do badania zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na Państwa udział w prowadzonym projekcie. 

Data opublikowania: 16.04.2015
Osoba publikująca: Ewelina Ciaputa